Zmieniamy nazwę. Zobacz więcej.
×

Regulamin

Treated.com Regulamin v1.3 [17.05.2017]

Część 1 - Warunki korzystania ze strony internetowej

Dokument ten (wraz z Polityką prywatności i cookies, Nasze usługi i ograniczenia oraz Jak przechowujemy dane) zawiera informacje na temat naszej działalności oraz warunkach prawnych („Warunki”), na jakich udostępniamy klientom nasze produkty („Produkty”) oraz usługi („Usługi”), za pośrednictwem strony internetowej www.pl.treated.com („Strona”) lub aplikacji na urządzenia mobilne („Aplikacja”).

Strona oraz Aplikacja zapewniają klientom dostęp do internetowej konsultacji medycznej, której celem jest wystawianie prywatnych recept („Recepta”) przez lekarzy oraz wydanie leków (“Leków na receptę”) przez farmaceutów.

Warunki te, również regulują korzystanie z dowolnych materiałów, dokumentacji oraz wszelkiej własności intelektualnej należącej do nas lub któregokolwiek z naszych współpracowników ( „Materiał”).

Upewnij się, że uważnie przeczytałeś(aś) i rozumiesz niniejszy regulamin. Przed złożeniem zamówienia (“Zamówienie”) zarówno przez mobilną aplikację jak i na naszej stronie internetowej, zostaniesz poproszony(a) o zaakceptowanie regulaminu i warunków korzystania z naszego serwisu. Jeśli tego nie zrobisz nie będziesz w stanie złożyć zamówienia.

Zasady zawarte w Części 1 tego regulaminu, są generalnymi zasadami dotyczącymi korzystania z  naszej strony internetowej oraz aplikacji mobilnej. Jeżeli planujesz korzystać z usług oferowanych za pośrednictwem naszej strony lub aplikacji mobilnej musisz również zapoznać się z zasadami zawartymi w Części 2 (serwis wypisywania recepty), Części 3 (usługi farmaceutyczne) oraz Części 4 (serwis dostawy).

 

 1. Informacje o nas

 

1.1.    HR Healthcare Ltd.  (dalej zwana “Firmą”, “my”,“nas”, “nasz”) jest firmą zarejestrowaną w Luksemburgu z siedzibą przy Unit 18, Britannia Way, Waters Meeting, Bolton, BL2 2HH. Jesteśmy odpowiedzialni za stronę internetową oraz aplikację mobilną.

1.2. Współpracujemy z wybranymi firmami zewnętrznymi („Partnerzy”), w tym zarejestrowanymi lekarzami wypisującymi recepty („Lekarze”), zarejestrowaną apteką ( „Apteka”) oraz spółkami doręczającymi przesyłki („Firma kurierska”), które są odpowiedzialne za zapewnienie i dostarczenie Produktów i / lub Usług za pośrednictwem witryny lub aplikacji zgodnie z dodatkowymi warunkami, które zostały określone odpowiednio w części 2, 3 i 4 niniejszych Warunków. Przed złożeniem zamówienia na jakiekolwiek Produkty lub Usługi, należy przeczytać i zaakceptować te Warunki.  

1.3. Odpowiedzialnością i obowiązkiem:

1.3.1. Lekarzy jest napisanie i sprawdzenie formularza medycznego oraz wygenerowanie i wypisanie recepty.  

1.3.2. Apteki jest za odbiór i sprawdzenie Recept oraz wydanie Leków na receptę i przygotowanie ich do odbioru. (Ani my, ani Apteka nie dostarcza Leków na receptę – patrz punkt 1.3.3 i 12.2 poniżej. Za dostawę Leków na receptę odpowiada upoważniona przez klientów firma transportowa.).

1.3.3. Firma transportowej jest odbiór Leków na receptę z Apteki w imieniu klienta, który wybrał taką opcję dostawy, oraz dostawa tych Leków na receptę zgodnie z instrukcjami dostawy podanymi przez klienta.

 1. Kontakt z nami

2.1. Zarządzamy komunikacją pomiędzy klientem, a  naszymi Partnerami. Jeśli z jakiegokolwiek powodu klient będzie chciał się z nimi skontaktować, najprostszym sposobem jest bezpośredni  kontakt z nami przez e-mail lub pod numerem telefonu (0) 22 307 48 14. Prosimy o podanie numeru zamówienia lub dane konta w celu identyfikacji.

2.2. W przypadku, gdy w niniejszych Warunkach dokonuje się nawiązania do pisemnej komunikacji, oznacza  to wszelkie formy komunikacji dokonane przez nas lub naszych partnerów włączając wszelkiego rodzaju komunikaty na ekranie, powiadomienia  lub inne formy komunikacji oraz informacje znajdujące się na naszej stronie, aplikacji mobilnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysłanej na podany przez Ciebie adresu e-mail, Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania w przypadku wymogów doręczenia jakichkolwiek dokumentów w postępowaniu sądowym.

 1. Komunikacja i bezpieczeństwo

3.1. Akceptując niniejszy Regulamin oraz korzystając z aplikacji mobilnej, komunikujesz się z nami drogą elektroniczną, i, uważa się to jako zgodę na otrzymywanie wiadomości od nas lub naszych partnerów drogą elektroniczną. Komunikacja elektroniczna obejmuje, ale nie wyłącznie, e-maile, powiadomienia, alerty, pola informacyjne lub inne metody przekazywania informacji poprzez stronę lub aplikację mobilną. informacje dostarczane za pośrednictwem witryny lub aplikacji. Zgadzasz się, że jakakolwiek forma komunikacji elektronicznej przekazana przez nas do Ciebie jest wystarczająca, aby zaspokoić wszelkie wymogi prawne, jakie należy przekazać Ci na piśmie.

3.2. Jeśli w ramach naszych procedur bezpieczeństwa wybierzesz lub otrzymasz kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub inne informacje związane z procedurami bezpieczeństw , musisz je traktować jako poufne. Nie wolno Ci ujawniać tych informacji osobom trzecim.

3.3. Mamy prawo wyłączyć dowolny kod identyfikacyjny użytkownika lub hasło, w dowolnym momencie,  niezależnie od tego, czy został stworzone przez Ciebie, czy przez nas, jeśli w naszej uzasadnionej opinii nie zastosujesz się do któregokolwiek z powyższych Warunków.

3.4. Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że ktoś inny niż ty, zna Twój kod identyfikacji użytkownika lub hasło, należy niezwłocznie nas powiadomić: kontakt@treated.com

 1. W jaki sposób wykorzystujemy dane klientów

4.1. Korzystanie z  danych osobowych klientów podlega naszej Polityce prywatności i cookies. Przed złożeniem zamówienia należy przeczytać ze zrozumieniem informacje na stronach Polityka prywatności i cookies oraz Jak przechowujemy dane.

4.2. Nie będziemy używać żadnych danych osobowych do celów innych, niż te zawarte w naszej Polityce prywatności i cookies i jak określono poniżej.

4.3. Będziemy używać podanych nam przez Państwa danych osobowych w celu:

4.3.1. zweryfikowania Państwa tożsamości;

4.3.2. umożliwienia naszym partnerom dostarczania Produktów i / lub Usług;

4.3.3. ułatwienia płatności i zwrotu kosztów za Produkty i / lub Usługi;

4.3.4. poprawienia i ulepszenia jakość oferowanych Produktów i / lub Usług;

4.3.5. stosowania się do wniosków organów regulacyjnych i / lub wymaganych przepisów prawnych;

4.3.6. dostarczenia odpowiednich informacji do Państwa ośrodka zdrowia i / lub

4.3.7. w celu zapobiegania oszustwom i / lub innym istotnym przestępstwom.

4.4. Korzystamy z usług weryfikacji tożsamości w celu sprawdzenia szczegółów, które są sprawdzane pod wieloma względami, w tym przez agencje referencyjne, listę wyborców, biuro informacji gospodarczej. Zgadzając się na te warunki, wyrażasz zgodę na dokonywanie tych weryfikacji Jeśli z jakiegoś powodu nie będziemy mogli  zweryfikować Twojej tożsamości przy użyciu tych metod, skontaktujemy się z Tobą, prosząc o dalsze dowody Twojej tożsamości.

4.5. Wyrażasz zgodę na przeglądanie i dzielenie  informacji o Sobie, Twoim zdrowiu oraz o stosowanych lekach, w tym, ale nie ogranicza się do informacji, które ujawniasz w ramach konsultacji online, z naszymi pracownikami oraz partnerami  w celu dostarczania Produktów i / lub Usług.

 1. Możemy wprowadzić zmiany do niniejszych Warunków i Regulaminu, strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

5.1. Od czasu do czasu możemy zmieniać te warunki.

5.2. Za każdym razem, gdy korzystasz z naszej strony lub aplikacji, sprawdź regulamin i warunki, aby upewnić się, że rozumiesz i akceptujesz obecnie panujący Regulamin.

5.3. Możemy od czasu do czasu zmienić Regulamin i Warunki dotyczące Twojego zamówienia, aby uwzględnić następujące okoliczności:

5.3.1. zmiany w przepisach i ustawach; lub

5.3.2. gdy według naszego absolutnego uznania, uznamy to za konieczne lub pożądane.

5.4. Niezależnie od postanowień klauzuli 5.1, jeśli zmienimy warunki dotyczące Twojego zamówienia postaramy się (ale bez obligacji) skontaktować się z Tobą w celu poinformowania Cię o zmianach.

5.5. Możemy także, od czasu do czasu, zaktualizować i zmienić stronę internetową lub aplikację mobilną w celu uaktualnienia i uwzględnienia Produktów i / lub Usług oraz potrzeb naszych użytkowników oraz naszych priorytetów biznesowych.

 1. Linki - strona internetowa

6.1. Linki do stron trzecich na naszej stronie są udostępniane wyłącznie dla Twojej wygody. Jeśli skorzystasz z tych linków, opuścisz naszą stronę. Nie jesteśmy w stanie dokładnie przeanalizować zawartości  stron internetowych osób trzecich i nie sprawujemy nad nimi kontroli, ani nie ponosimy odpowiedzialności za te strony, ich zawartość lub dostępność. W związku z tym nie wspieramy, ani nie reprezentujemy tych stron lub jakichkolwiek treści na nich zawartych lub rezultatów, jakie mogą być uzyskane z ich używania. Jeśli zdecydujesz się na przejście na  strony internetowe osób trzecich, robisz to na własne ryzyko i odpowiedzialność.

6.2. Możesz załączyć link do naszej strony głównej, pod warunkiem, że zrobisz to w sposób sprawiedliwy i legalny, nie uszkadzając naszej reputacji ani nie wykorzystując jej.

6.3. Nie można załączyć linka w taki sposób, aby sugerować jakąkolwiek formę stowarzyszenia, zatwierdzenia lub poparcia z naszej strony, jeśli takowa nie istnieje.

6.4. Nie wolno załączać linków do stron na stronie, która nie jest Twoją własnością.

6.5. Nie wolno wyświetlać Witryny w ramce umieszczonej na stronie innej witryny, ani tworzyć linków do innych części Witryny niż strona główna.

6.6. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia zgody na umieszczanie linków bez wcześniejszego zawiadomienia.

6.7. Jeśli chcesz użyć linków lub treści zawartych na naszej stronie w inny sposób niż  treści określony powyżej, prosimy o kontakt: kontakt@treated.com

 1. Anulowanie zamówienia przez klienta

7.1. W dowolnym momencie możesz anulować zamówienie, składając pisemne powiadomienie, jeśli:

7.1.1. naruszymy Warunki i Regulamin w sposób istotny i nie usuniemy  naruszenia w nie mniej niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym powiadomiłeś(aś) nas, na piśmie, o tym naruszeniu;

7.1.2. nasza poziom wydajności zostanie dotknięte przez „Zdarzenie Poza Naszą Kontrolą” w ramach klauzuli 17;

7.1.3. wejdziemy w stan likwidacji lub po wyznaczeniu odbiorcy lub administratora nad naszymi aktywami; lub

7.1.4. w dowolnym czasie do daty rozpoczęcia świadczenia Usługi.

 1. Zwroty - ograniczenia

8.1. Użytkownik nie ma prawa do zwrotu kosztów wynikających z:

8.1.1. brak dostępności jakiegokolwiek usługodawcy, jeśli strona  lub aplikacja (w stosownych przypadkach) oferują alternatywnego usługodawcę;

8.1.2. nieodebrania zamówienia z Apteki zgodnie z punktem 12.2 poniżej;

8.1.3. tymczasowe przerwanie Usługi; lub

8.1.4. wszelkie przerwy w Usłudze nie z winy Firmy.

8.2. Akceptując te Warunki, wyrażasz zgodę na to, że Osoby Wypisujące Receptę  mogą mieć różne opinie kliniczne i pod warunkiem, że odbędziesz konsultację medyczną online, która jest przeprowadzana w dobrej wierze przez Osobę Wypisującą Receptę, nie będzie przysługiwał Ci zwrot kosztów w odniesieniu do jakiejkolwiek świadczonej Usługi.

8.3. Nie będziesz uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów związanych z żadną Usługą, jeżeli świadczenie takiej Usługi jest ograniczone z powodu:

8.3.1. nieobecności klienta;

8.3.2. niewystarczającej lub zmiennej łączności sieciowej;

8.3.3. zaniedbania popełnione przez klienta; lub

8.3.4. powodu, który nie wynika z winy Firmy;

8.3.5. nieudanej dostawy, gdy podjęto jedną lub więcej prób dostarczenia paczki, ale klient był nieobecny;

8.3.6 nieodebrania paczki z uzgodnionego punktu odbioru.

 1. Anulowanie zamówienia przez nas

9.1. Możemy od czasu do czasu anulować Zamówienie przed rozpoczęciem świadczenia Usług lub Produktów z jednego z poniższych powodów:

9.1.1. Zdarzenie Poza Naszą Kontrolą, zgodnie z definicją w punkcie 17; lub

9.1.2. Niedostępność jakiegokolwiek Partnera lub Materiału, bez którego nie możemy dostarczyć Produktu lub Usługi.

9.2. W przypadku, gdy jakikolwiek Produkt lub Usługa będzie niedostępna, zgodnie z punktem 9.1, powiadomimy Cię tak szybko, jak jest to praktycznie możliwe na piśmie.

9.3. Jeśli anulujemy zlecenie zgodnie z klauzulą ​​9.1, które zostało opłacone z wyprzedzeniem, lecz produkty lub usługi nie zostały jeszcze dostarczone,  zapewnimy Ci pełny zwrot kosztów.

9.4. Możemy anulować Twoje zamówienie ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili poprzez pisemne powiadomienie, jeśli:

9.4.1. nie zapłacisz, w momencie kiedy opłata jest wymagana; lub

9.4.2. jeśli naruszysz niniejsze Warunki i Regulamin i nie naprawisz naruszenia w ciągu 7 (siedmiu) dni od momentu otrzymania pisemnej prośby od nas lub wcześniej, jeśli jest to konieczne.

9.5. Od czasu do czasu będziemy prosić o pewne informacje, które mogą być poufne i / lub chronione prawodawstwem dotyczącym ochrony danych osobowych, na przykład szczegóły dotyczące danych medycznych. Jeśli nie podasz nam tych informacji lub podasz nam niekompletne lub nieprawidłowe informacje, możemy zawiesić świadczenie Usług lub dostarczenie Produktów, przekazując pisemne powiadomienie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niewykonanie obowiązków, jeśli nie podasz nam tych informacji i nie będziemy zobowiązani do zwrotu kosztów w takich okolicznościach.

 1. Niedopuszczalne użycie

10.1. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do witryny lub aplikacji mobilnej, lub wypowiedzenia oferowania Produktów i / lub Usług, w tym usunięcia Twojego konta i wszystkich informacji, niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia od nas, jeśli stwierdzimy, że naruszono Warunki naszych Zasad Dopuszczalnego Użytkowania  lub zachowano się obraźliwe lub w niewłaściwy sposób wobec któregokolwiek z naszych partnerów lub pracowników, w tym:

10.1.1. stosowanie obraźliwego  języka, groźby, nieodpowiednie, obraźliwe, zastraszające zachowanie lub uwagi;

10.1.2. zachowanie, które można uznać za marnowanie czasu; lub

10.1.3. nadmierne korzystanie z usług , zgodnie z naszą rozsądną opinią.

 1. Możemy zawiesić lub wycofać stronę internetową lub aplikację mobilną

11.1. witryna i aplikacja są udostępniane bezpłatnie.

11.2. nie gwarantujemy, że nasza strona, aplikacja mobilna lub którykolwiek materiał na tej stronie będą zawsze dostępne lub będą niezakłócone. Możemy zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność wszystkich lub części serwisu lub aplikacji ze względów biznesowych i operacyjnych. Postaramy się powiadomić Cię w rozsądnym czasie o  każdym zawieszeniu lub wycofaniu.

11.3. Jesteś również odpowiedzialny za upewnienie się, że wszystkie osoby korzystające z Twojego połączenia internetowego, aby wejść na naszą stronę lub aplikację, zapoznały się z treścią niniejszych Warunków i Warunków naszych partnerów, oraz że je przestrzegają.  

 1. Wysyłka produktów

12.1. Prosimy pamiętać, że ani my, ani apteka nie ponosimy odpowiedzialności za dostarczanie Produktów.

12.2. Zgodnie z warunkami i regulaminem Apteki, produkty zostaną udostępnione do pobrania w aptece lub zostanie udostępniona opcja aranżacji Firmy Kurierskiej, która odbierze produkt w Twoim imieniu i dostarczy go pod wskazany przez Ciebie adres. W czasie Zakupu poinformujemy Cię o obniżce cen produktów, jeśli zdecydujesz się na odebranie Produktów bezpośrednio z Apteki.

12.3. Cena Leków na Receptę będzie naliczana za pojedyncze lekarstwo według ceny określonej na stronie lub w aplikacji w momencie wydania leku.

 1. Wyświetlanie i dostępność produktów

13.1. Chociaż staramy się aktualizować informacje na stronie i aplikacji, w tym opisy Produktów lub Usług, nie dajemy żadnych oświadczeń lub gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, że treść na stronie lub aplikacji są dokładne, kompletne lub zaktualizowane.

13.2. Zdjęcia produktów na stronie lub aplikacji pełnią wyłącznie funkcję ilustracyjną.

13.3. Produkty mogą różnić się od zdjęć w witrynie lub aplikacji i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uzależnienie, które można umieścić na dokładności zdjęć używanych w witrynie lub aplikacji.

13.4. Opakowanie Produktu może się czasami różnić od tego pokazanego na zdjęciu na stronie lub w aplikacji.  

13.5. Wszystkie produkty wyświetlane na stronie lub w aplikacji są zależne od dostępności. Jeśli produkt, który zamówiłeś, jest niedostępny, powiadomimy Cię o tym tak szybko, jak to możliwe i zwrócimy Ci pieniądze.

 1. Cena Produktów i Usług

14.1. Ceny Produktów lub Usług zostaną podane na stronie lub aplikacji w chwili składania Zamówienia. Dokładamy wszelkich starań, aby ceny produktów i usług były poprawne w chwili, gdy odpowiednie informacje zostały wprowadzone na stronie lub w aplikacji.

14.2. Ceny Produktów lub Usług mogą się zmieniać co pewien czas, jednak zmiany te nie będą miały wpływu na zamówienia złożone przed zmianą.

14.3. Cena produktu lub usługi obejmuje podatek VAT (w stosownych przypadkach) według obecnie obowiązującej stawek w Wielkiej Brytanii.

14.4. Aplikacja i strona zawierają dużą liczbę Produktów i Usług. Mimo naszych najlepszych starań, niektóre z tych Produktów lub Usług mogą mieć nieprawidłową cenę. Zwykle sprawdzamy ceny w ramach naszych procedur wysyłkowych tak, aby:

14.4.1. jeśli poprawna cena Produktu lub Usługi jest niższa od ceny podanej na stronie internetowej lub w aplikacji, pobierzemy niższą kwotę. Jeśli jednak błąd w cenie jest oczywisty i niepozostawiający żadnych wątpliwości i mna go było w uzasadniony sposób stwierdzić, nie będziemy musieli Ci sprzedać tych Produktów lub Usług po nieprawidłowej (niższej) cenie; i

14.4.2. jeśli poprawna cena Produktów lub Usług jest wyższa niż cena zamieszczona na stronie lub aplikacji, jak najszybciej poinformujemy Cię o tym błędzie i damy Ci możliwość wyboru, czy chcesz kontynuować z zamówieniem Produktów i Usług w poprawnej cenie lub anulować zamówienie. Nie zrealizujemy Twojego  zamówienia dopóki nie otrzymamy Twojej odpowiedzi.

 1. Dokonywanie płatności

15.1. Płatność za wszystkie Produkty i Usługi musi zostać dokonana w całości w momencie złożenia zamówienia.

15.2 Płatności za Produkty lub Usługi można dokonać za pomocą karty debetowej lub kredytowej.

15.3. Jesteś odpowiedzialny za podanie prawidłowych danych dotyczących karty debetowej lub kredytowej. Zastrzegamy sobie prawo nie wysłania Produktów lub Usług jeżeli podane przez klienta dane karty wygasły lub są nieprawidłowe. W takich przypadkach podejmiemy próbę skontaktowania się z Tobą w celu udostępnienia aktualnych informacji.

15.4. Płatności są świadczone na zasadzie "ciągłej władzy", co pozwala na dalsze płatności lub zwrot pieniędzy z karty płatniczą, jeśli jest to konieczne.

15.5. Aby upewnić się, że Twoja karta debetowa lub kredytowa nie jest używana bez Twojej zgody, sprawdzimy nazwę, adres i inne dane osobowe dostarczone przez użytkownika podczas procesu składania zamówień, na podstawie odpowiednich baz danych. Akceptując te warunki, wyrażasz zgodę na takie kontrole. Dokonując tych kontroli, dane osobowe dostarczone przez Ciebie mogą być ujawnione zarejestrowanej agencji referencyjnej, która może prowadzić rejestr tych informacji. Odbywa się to tylko w celu potwierdzenia Twojej tożsamości, kontrola kredytowa nie jest przeprowadzana i stan kredytowy nie będzie naruszony.  Wszystkie podane przez Ciebie informacje zostaną potraktowane w sposób bezpieczny i ściśle zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 1. Nasza odpowiedzialność wobec klienta

ZWRÓĆ UWAGĘ W SZCZEGÓLNOŚCI NA TĄ KLAUZULĘ ORAZ OGRANICZENIA NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W JEJ RAMACH.

16.1. Nie wykluczamy ani ograniczamy w jakikolwiek sposób naszej odpowiedzialności wobec Ciebie, w sposób niezgodny z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane przez zaniedbanie lub zaniedbanie naszych pracowników, agentów, podwykonawców lub partnerów, a także oszustwa oraz świadome wprowadzanie w błąd.

16.2. Nie ponosimy odpowiedzialności, niezależnie od tego, czy w umowie od, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), zaniedbania obowiązku ustawowego, czy też w inny sposób, w przypadku utraty zysku lub jakiejkolwiek szkody pośredniej lub następczej powstałej w ramach lub w związku z Twoim zamówieniem.

16.3. Z zastrzeżeniem klauzuli 16.1, nasza całkowita odpowiedzialność wobec Ciebie, czy to w umowie, czyn niedozwolony (w tym zaniedbanie), naruszenie ustawowego obowiązku lub w inny sposób wynikające z lub w związku ze świadczeniem Produktów lub Usług zostanie ograniczone do kwoty zapłaconej przez Ciebie w odniesieniu do takiego Produktu lub Usług.

16.4. Strona i  aplikacja nie są zaprojektowane i nie nadają się do leczenia i / lub zarządzania nagłą sytuacją medyczną lub stanem, który wymaga w przeciwnym razie przeprowadzenia analizy, diagnozy lub leczenia osobiście lub gdy wymagana byłaby pilna analiza, diagnoza lub leczenie.

16.5. Będziemy podejmować wszelkie starania techniczne i organizacyjne, aby zapobiegać nielegalnemu lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz przypadkowej utracie lub zniszczeniu danych osobowych, jednak zgodnie z obowiązkami wynikające z prawa jako administrator danych, nie będziemy odpowiedzialni za utratę danych lub nieautoryzowany dostęp do nich przez osoby trzecie, niezależnie od tego, czy będzie to wynikiem nieautoryzowanego dostępu, nieprawidłowego adresu, awarii technicznej, zakłóceń technicznych, zaniedbań czy też innych powodów.

16.6. Zrzekamy się wszelkich gwarancji, bezpośrednich lub domniemanych  (w zakresie dozwolonym przez prawo), w tym, ale nie wyłącznie, dorozumiane gwarancje dotyczące zadowalającej jakości i przydatności do określonego celu. Nie gwarantujemy, że strona, aplikacja lub jakiegokolwiek wysyłane przez nas powiadomienia będą wolne od wirusów lub innych szkodliwych rzeczy.

16.7. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich, w tym naszych partnerów.

16.8. Dostarczamy tylko produkty i usługi do własnego użytku osobistego, domowego i prywatnego. Użytkownik zgadza się nie przekazywać tych Produktów innym osobom, ani używać tych Produktów lub Usług w celach komercyjnych, biznesowych lub do ponownej sprzedaży, a my nie ponosimy odpowiedzialności za utratę zysków, utratę firmy, przerwy w pracy lub utratą szansy biznesowej, jeśli korzystasz z tych Produktów lub Usług w inny sposób niż ten zgodny z niniejszymi Warunkami.

16.9. Przepisane leki są dostarczane zgodnie z informacjami podanymi nam i naszym partnerom podczas konsultacji medycznej online na stronie lub aplikacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane korzystaniem z jakichkolwiek Leków na Receptę,jeśli podałeś(aś) nieprawidłowe lub niekompletne informacje.

16.10. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub szkody, wynikające z niepoinformowania Twojego lekarza pierwszego kontaktu lub innego pracownika służby zdrowia o wszelkich Produktach lub Usługach, które zamówiłeś z naszej witryny lub aplikacji.

16.11. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, wynikające z nieprzestrzegania zaleceń podanych na stronie lub za pośrednictwem aplikacji.

16.12. Akceptujesz, że porady udzielone za pośrednictwem naszej strony lub aplikacji nie zastępują porad Twojego lekarza prowadzącego i należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym i innymi pracownikami służby zdrowia w sprawie Produktów i / lub Usług dostarczanych za pośrednictwem naszej strony lub aplikacji.

 1. Wydarzenia poza naszą kontrolą

17.1. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu, któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, jeśli jest ono spowodowane przez „zdarzenie poza naszą kontrolą”, zgodnie z definicją zawartą w klauzuli 17.2.

17.2. „Zdarzenie poza naszą kontrolą”   oznacza dowolny czyn lub wydarzenie wykraczające poza naszą rozsądną kontrolę, w tym strajki, blokady lub inne działania przemysłowe osób trzecich, zamieszki, inwazje, ataki terrorystycznych lub groźby ataku terrorystycznego, wojny lub przygotowania do wojny, pożar , wybuch, burza, powódź, trzęsienie ziemi, osłabienie, epidemia lub inna klęska żywiołowa lub awaria publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych.

17.3. Jeśli Zdarzenie poza naszą kontrolą ma miejsce i znacząco wpłynie na wykonanie obowiązków wynikających z niniejszych Warunków:

17.3.1. skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe, aby Cię o tym powiadomić; i

17.3.2. nasze zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków zostaną zawieszone, a czas realizacji naszych obowiązków zostanie przedłużony na czas trwania Zdarzenia Poza Naszą Kontrolą. Jeśli Zdarzenie Poza Naszą Kontrolą wpływa na dostawę Produktów, po konsultacji z Tobą i po minięciu Zdarzenia Poza Naszą Kontrolą ustalimy nową datę dostawy.

17.4. Możesz anulować Zamówienie, jeśli Zdarzenie Poza Naszą Kontrolą trwa przez okres nie krótszy niż 7 (siedem) dni. Aby anulować Zamówienie, musisz powiadomić nas na piśmie, z zastrzeżeniem klauzuli 2.

17.5. Możemy anulować Twoje zamówienie, jeśli Zdarzenie Poza Naszą Kontrolą trwa przez okres nie krótszy niż 28 (dwadzieścia osiem) dni.

 1. Twoje zobowiązania

18.1. Akceptując te warunki, klient potwierdza, że:

18.1.1. wszystkie informacje, podane nam i naszym partnerom będą rzetelne i dokładne i żadna istotna informacja nie zostanie pominięta.

18.1.2. jeżeli tylko zauważysz, że którekolwiek z podanych nam informacji nie są kompletne lub się zmieniły, powinieneś nas niezwłocznie o tym poinformować.

18.1.3. przestrzeganie w miarę możliwości wszystkich instrukcji, porad i leczenia świadczonych przez dowolnego z naszych partnerów;

18.1.4. poinformowanie swojego lekarza prowadzącego o przepisanych lekarstwach oraz poradach udzielonych za pośrednictwem strony lub aplikacji;

18.1.5. jeśli poprzez korzystanie z witryny lub aplikacji masz jakiekolwiek wątpliwości lub zmartwienia związane z jakimikolwiek informacjami, poradami lub instrukcjami, które otrzymałeś  lub nie otrzymałeś przez nasze Usługi lub dotyczące Twojego zdrowia lub jakichkolwiek innych okoliczności będziesz, gdy tylko jest to możliwe, zasięgnąć dalszej, niezależnej opinii medycznej, ze strony alternatywnego pracownika służby zdrowia i / lub skorzystasz z usług stosowanych w przypadkach awaryjnych;

18.1.6. będziesz przestrzegać wszelkich instrukcji (w tym, ale nie ograniczonych do sposobu stosowania, czasu i dawki) zalecanej przez naszych partnerów w związku z jakimkolwiek Przepisanym Lekarstwem;

18.1.7. zgłosisz wszelkie skutki uboczne,  jakiegokolwiek Przepisanego Lekarstwa najszybciej jak to możliwe;

18.1.8. nie będziesz rejestrować, ani próbować zarejestrować się w imieniu innej osoby w celu uzyskania dostępu do serwisu lub aplikacji, ani nie podasz informacji w odpowiedzi na konsultację online, czy też będziesz podawać się za inną osobę;

18.1.9. nie będziesz rejestrować, ani próbować zarejestrować się w witrynie lub w Aplikacji, więcej niż jeden raz.

 1. Własność intelektualna

19.1. Wszelkie treści wykorzystywane przez nas na stronie lub aplikacji i wszystkie Materiały podlegają ochronie przez prawa autorskie, znaki towarowe, prawa baz danych i innych prawa własności intelektualnej.

19.2. Zgadzasz się, że nie będzie kolidować z jakimikolwiek prawami autorskimi lub własnościowymi na stronie lub w Aplikacji.

19.3. Przyjmujesz do wiadomości, że nie będzie w żadnym momencie uzyskiwać jakichkolwiek praw do praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do Materiałów, treści lub innych dokumentów lub elementów dostarczonych za pośrednictwem strony lub Aplikacji.

19.4. Użytkownik ma prawo do korzystania z treści, materiałów, dokumentów i innych informacji, określonych w punktach od 19.1 do 19.3, na własny użytek w związku z otrzymywaniem Usług od nas, ale nie ma prawa dokonywać kopii, edytować, zmieniać lub udostępniać żadnych materiałów lub informacji, o których mowa w niniejszej klauzuli, za pośrednictwem systemu wymiany i udostępniania plików lub ułatwiać lub pozwalać innym osobom na robienie tego.

19.5. Wszystkie materiały dostępne na stronie  i w Aplikacji, takie jak tekst, grafika, loga, ikony przycisków, obrazy, pliki audio, pliki do pobrania cyfrowego, kompilacje danych i oprogramowanie są naszą własnością lub własnością naszych dostawców i podlega ochronie praw autorskich i innym prawom własności intelektualnej. Korzystanie z całej zawartości witryny lub aplikacji jest naszą wyłączną własnością. Wszelkie oprogramowanie używane w witrynie lub w Aplikacji jest naszą własnością lub własnością dostawców oprogramowania i podlega ochronie praw autorskich i praw własności intelektualnej.

 1. Znaki towarowe

20.1 TREATED.COM jest zarejestrowanym znakiem towarowym Firmy.

 1. Użycie międzynarodowe

21.1. Aplikacja i strona mogą być używane poza Wielką Brytanią. Jednakże aplikacja i witryna nie mogą być używane, jeśli prawo innej jurysdykcji będzie regulować korzystanie z serwisu lub aplikacji.

21.2. Nie możemy zagwarantować, że jakiekolwiek Materiały na stronie  lub w aplikacji nadają się do użytku we wszystkich lokalizacjach poza granicami Wielkiej Brytanii i nie zagwarantujemy, że korzystanie z takich materiałów będzie zgodne z prawem obowiązującym w tych lokalizacjach poza jurysdykcją Anglii I Walii.

21.3. Dostęp do witryny lub aplikacji z terenów, gdzie ich treść jest nielegalna lub niezgodna z prawem, jest zabroniona na mocy niniejszych Warunków. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia związane z korzystaniem z serwisu lub aplikacji z lokalizacji poza terytorium Wielkiej Brytanii.

 1. Spory

22.1. Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszych Warunków muszą zostać nam zgłoszone na piśmie w ciągu 14 (czternastu) dni od pojawienia się takiego sporu lub roszczenia. Takie zawiadomienie musi zawierać szczegółowe informacje na temat sporu lub roszczenia, aby umożliwić nam zapoznanie się i zrozumienia, do czego takowy spór lub roszczenie się odnosi. Zaniechanie w powiadomieniu nas o tym na piśmie w wyznaczonym terminie uniemożliwi Ci złożenie takiego roszczenia.

22.2. W przypadku wystąpienia sporu w związku z jakimkolwiek postanowieniem zawartym w niniejszych Warunkach, my i Ty zobowiązujemy się do rozwiązanie sporu.

22.3. Jeżeli spór nie może być rozstrzygnięty w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty pierwotnego zgłoszenia sporu przez którąkolwiek ze stron, obydwie strony zobowiązują się próbować rozstrzygnąć go w drodze mediacji zgodnie z Centre for Effective Dispute Resolution Model ( „CEDR”) modelem postępowania mediacyjnego .

22.4. O ile strony nie uzgodnią inaczej, mediator zostanie wybrany przez CEDR.

22.5. Do wszczęcia mediacji, każda ze stron musi dać pisemne zawiadomienie (”ADR Notice” z prośbą o mediację). Kopie wniosku powinna zostać wysłane do CEDR.

22.6. Mediator rozpocznie się nie szybciej niż 60 (sześćdziesiąt) dni od daty doręczenia pisemnego zawiadomienia ADR.

22.7. Strony bezzwłocznie zgadzają się, że żadna ze stron nie może wszcząć postępowania sądowego w związku z jakimkolwiek sporem wynikającym z jakiejkolwiek sprawy związanej z niniejszymi Warunkami, dopóki nie spróbuje się rozstrzygnąć sporu w drodze mediacji, mediacja zakończy się lub druga strona zrezygnuje z uczestniczenia w mediacji przez okres nie krótszy niż 30 (trzydzieści) dni od daty rozpoczęcia mediacji.

 1. Inne ważne terminy

23.1. Każda klauzula niniejszych Warunków działa oddzielnie. Jeśli jakikolwiek sąd lub właściwy organ zdecyduje, że klauzula lub podpunkt jest niezgodny z prawem lub niewykonalny, pozostałe klauzule i podpunkty pozostaną w mocy.

23.2. Jeśli nie będziemy się starać, abyś stosował(a) się do jakiekolwiek zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków lub jeśli nie wyegzekwujemy naszych praw lub jeśli opóźnimy ten proces, nie oznacza to, że zrzekliśmy się naszych praw wobec Ciebie i nie oznacza to, że ​​nie musisz ich przestrzegać. Jeśli zrzekniemy się tych praw, zrobimy to tylko na piśmie i nie znaczy to, że automatycznie zrzekamy się jakichkolwiek praw w przyszłości.

23.3. Regulamin i warunki te podlegają prawu Anglii. Oznacza to, że wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub w związku z niniejszymi Warunkami będą regulowane prawem angielskim. Akceptując te warunki, nieodwołalnie zgadzasz się, że sądy w Anglii będą miały wyłączność w tej sprawie.

 1. Prawa konsumenckie

24.1. Konsumenci mają prawa dotyczące Produktów i / lub Usług, które są wadliwe lub, z zastrzeżeniem klauzuli 13, nie w sposób opisany. Informacje na ten temat można uzyskać w lokalnym Citizens' Advice Bureau lub Trading Standards Office. Warunki te nie mają wpływu na prawa ustawowe.

24.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że poprzez zakup Produktów lub Usług za pośrednictwem naszej strony lub aplikacji, nie tworzy się pomiędzy nami umowa o sprzedaży, handlu lub jakakolwiek inna umowa. Nasze relacje z Tobą przy zakupie takich Produktów i Usług są jedynie na zasadzie pośrednictwa w złożeniu Zamówienia z naszymi Partnerami.

24.3. Nie bierzemy odpowiedzialności za żadne Produkty i/lub Usługi zakupione od naszych partnerów.

24.4. Podczas składania zamówienia na Produkty i / lub Usługi za pośrednictwem witryny lub aplikacji, otrzymasz pisemne potwierdzenie zamówienia od nas. Potwierdzenie Zamówienia będzie jednak zależne od zaakceptowania go przez naszych Partnerów.

24.5. Umowa z Partnerami będzie obowiązywała od momentu złożenia Zamówienia z firmą działająca jako agent i takie Zamówienie zostało należycie zaakceptowana przez Partnerów. Podstawą umowy z Partnerami są dodatkowe warunki i regulamin, które są określone w części 2, 3 i 4 niniejszych Warunków.

Część 2. Regulamin świadczenia usług przez lekarzy i farmaceutów wypisujących recepty

Usługi przepisujące leki są świadczone przez niezależnych lekarzy. Korzystając z naszych Usług, potwierdzasz, że rozumiesz i zgadzasz się na prawne związanie dodatkowymi warunkami określonymi w niniejszej Części 2 Regulaminu.

Osoby, które nie wyrażają zgody na dodatkowe warunki określone w części 2 niniejszego Regulaminu, nie powinny korzystać z usług wypisania recept.

 

 1. Informacje o usługach przepisywania recept 

Niezależni lekarze i farmaceuci wystawiający receptę na usługi dla Treated.com mają licencję na wykonywanie zawodu w Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej.

 1. Standardy zawodowe

Usługi wypisywania recept obejmują przegląd kwestionariusza medycznego oraz generowanie i wystawianie recepty. W celu zapewnienia wysokiej jakości opieki nasi lekarze i farmaceuci będą się kontaktować niektórymi pacjentami. Usługi wypisywania recept są świadczone przez wykwalifikowanych lekarzy i farmaceutów, którzy mogą wypisywać Recepty bez konieczności osobistego spotkania z pacjentem. Wszyscy nasi lekarze i farmaceuci operują zgodnie z wytycznymi wydanymi przez odpowiednie organy regulacyjne ds. zdalnego wypisywania  recept.

 1. Rejestracja

Rejestrując się do korzystania z Usług Zdalnego Wypisania Recepty, zgadzasz się na:

 1. potwierdzenie, że informacje podane przez Ciebie na naszej stronie są dokładne i kompletne;
 2. zachowanie w tajemnicy hasła i nazwy użytkownika i podjęcie odpowiednich kroków, aby je chronić i nie udostępniać nikomu; i
 3. potwierdzenie, że klient jest pełnoletni
 1. Nasze zobowiązanie wobec Ciebie

Każdy z naszych lekarzy i farmaceutów zobowiązuje się do:

 1. wzięcia odpowiedzialności zawodowej za każdego pacjenta, który korzysta z Usługi Wypisania Recepty w taki sam sposób, jak by to miało miejsce podczas osobistej wizyty u lekarza rodzinnego.
 2. zapewnienia profesjonalną i przejrzystą usługę, która spełnia wszystkie mające zastosowanie wytyczne wydane przez organy regulacyjne dotyczące wypisywania recept na odległość i najlepszych praktyk klinicznych;
 3. podania imienia i numeru rejestracyjnego przy wydawaniu recept, przepisywaniu leków oraz komunikowanie się z pacjentami;
 4. przepisywania leków tylko wtedy, gdy w ich profesjonalnej opinii leży to w najlepszym interesie pacjenta, aby otrzymać żądany lek i, w związku z tym, odmówić wydania recepty, gdy uważają, że ​​w najlepszym interesie pacjenta jest otrzymanie leków bez osobistej wizyty u lekarza; i
 5. podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków w celu ochrony danych osobowych pacjentów, jak opisano w części 1 niniejszych Warunków i Polityki Prywatności.
 1. Zobowiązania klienta przy korzystaniu z Usług wypisania recept

Jako pacjent zobowiązujesz się:

 1. odpowiedzieć na wszystkie pytania w sposób prawdziwy i pełny;
 2. nie rejestrować się więcej niż jeden raz na stronie lub w Aplikacji;
 3. nie rejestrować ani wypełniać kwestionariusza w imieniu nikogo innego niż Ty;
 4. przestrzegać zaleceń podanych dla każdego z Przepisanych Leków. W przypadku, gdy nie będziesz pewny(a) co do sposobu przyjmowania jakichkolwiek Leków na Receptę, skontaktuj się ze stroną i nie stosuj Leku na Receptę, dopóki nie otrzymasz od nas wystarczających informacji i zrozumiesz prawidłowe instrukcje;
 5. do zaakceptowania naszej decyzji, kiedy nasi lekarze i farmaceuci uznają, że w twoim najlepszym interesie jest wydanie recepty po osobistej konsultacji z lekarzem.  
 6. powiadomienie lekarza o Przepisanych Lekarstwach. Zawsze oferujemy serwis powiadamiania Twojego lekarza o Lekarstwach, które przepisaliśmy, jeśli odrzucisz naszą ofertę, musisz sam(a) powiadomić swojego lekarza.  zgłosić się do lekarza. Jeśli zdecydujesz się nie powiadamiać swojego lekarza o Przepisanych Lekach, ważne jest, aby zachować rejestr Przepisanych Leków. Należy jednak pamiętać, że w sytuacjach awaryjnych może być konieczne skontaktowanie się z pracownikiem opieki zdrowotnej, służbami socjalnymi lub służbami ratowniczymi bez Twojej zgody, nawet jeśli odrzuciłeś(aś) nasza oferę kontaktowania się z lekarzem;
 7. upewnienie się, że  nikt poza Tobą nie ma dostępu do żadnego z Przepisanych Leków;
 8. upewnienie się, że wszystkie Leki na Receptę nie są używane po upływie terminu ważności; i
 9. poinformowania nas za pośrednictwem witryny, jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane związane z wszelkimi Przepisanymi Lekami lub jeśli uważasz, że żaden z Przepisanych Leków nie jest skuteczny.
 1. Informacje i porady

Informacje i porady udzielone przez nas podczas korzystania z usługi Wypisania Recepty są oparte na dostarczonych przez Ciebie informacjach w odpowiedzi na kwestionariusz medyczny. Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że te informacje są poprawne i kompletne oraz, zgodzenie się na to,  że nie zrobienie tego (czy to umyślnie, czy nie), będzie miało wpływ na otrzymane informacje i porady, i, jako takie, może mieć konsekwencje, za które nie jesteśmy odpowiedzialni.

 1. Zezwolenie na zamówienia leków

Nasi lekarze i farmaceuci mogą podjąć decyzję, która leży w najlepszym interesie pacjenta, o otrzymaniu przez Niego leków, tylko w oparciu o istotne informacje. Czasami może to wymagać, podania dodatkowych informacji na temat informacji dostarczonych w odpowiedzi na kwestionariusz medyczny.

 1. Nasza odpowiedzialność wobec Ciebie

NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA TĘ KLAUZULĘ ORAZ OGRANICZENIA NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W JEJ RAMACH.

8.1 Przyjmujemy pełną odpowiedzialność kliniczną wobec wszystkich naszych pacjentów w najszerszym zakresie, zgodnie z prawem, które wymaga naszego świadczenia Usług Wypisania Recepty.

8.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub szkody (w wyniku zaniedbania lub w inny sposób), jeżeli:

 1. nie naruszamy prawnego obowiązku naszej opieki nad Toba;
 2. straty lub szkody nie są racjonalnie przewidywalnym skutkiem takiego naruszenia; lub
 3. wszelkie straty, szkody lub zwiększone ryzyko utraty lub uszkodzenia wynikają z naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków.

8.3 W szczególności nie jesteśmy odpowiedzialni za:

 1. utratę lub uszkodzenie spowodowane przez podanie niedokładnych lub niekompletnych informacji;
 2. straty związane z Twoim stanem emocjonalnym, w tym, ale nie tylko, uczucie wstydu;
 3. utratę dochodów lub przewidywane zysków;
 4. utrata możliwości;
 5. utratę dobrego imienia lub szkody w reputacji;
 6. straty poniesione przez osoby trzecie; lub
 7. za jakiekolwiek pośrednie, następcze, szczególne szkody wynikające z korzystania z usługi, niezależnie od formy działania.

8.4 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyklucza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane przez nasze zaniedbanie lub oszustwo lub fałszywe przedstawienie.

8.5 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wpływa na Twoje prawa ustawowe.

Część 3. Regulamin świadczenia usług aptekarskich

Usługi aptekarskie są świadczone przez nasze apteki partnerskie w Unii Europejskiej. Korzystając z usług aptecznych, klienci potwierdzają, że rozumieją dodatkowe warunki określone w części 3 niniejszego Regulaminu oraz że prawnie zobowiązują się do ich przestrzegania.   

Jeśli nie zgadzasz się z dodatkowymi warunkami określonymi w części 3 niniejszego Regulaminu, nie powinieneś(aś) korzystać z usług aptekarskich.

 

 1. Informacje usługach aptecznych

 

HR HEALTCARE LTD jest firmą zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii, o numerze rejestracyjnym 06790962, z siedzibą przy HR Healthcare Ltd. Unit 18, Britannia Way, Waters Meeting, Bolton, BL2 2HH (zwaną dalej “my”, “nas”, “nasz”), o numerze VAT PL 5263267097 HR Healthcare jest apteką w Wielkiej Brytanii, ale obecnie nie świadczy usług aptecznych w Twoim kraju zamieszkania. Jesteśmy odpowiedzialni za świadczenie usług aptecznych za pośrednictwem tej witryny.


Apteki partnerskie świadczące usługi apteczne („Apteka” lub „Nasza apteka partnerska”) działają niezależnie od HR Healthcare. Apteki partnerskie, z którymi współpracujemy, mają zawsze siedzibę w Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej i są zarejestrowane w lokalnym organie zarządzającym, aby zapewnić, że świadczone przez nie usługi apteczne są zgodne z prawem. Zostaniesz powiadomiony, która apteka partnerska została zarejestrowana w celu realizacji Twojego zamówienia.

 1. Standardy zawodowe

2.1 Usługi aptekarskie obejmują przyjmowanie, wydawanie, sprawdzanie i udostępnianie Leków na receptę, na które została wystawiona recepta. Usługi apteczne są świadczone przez wykwalifikowanych farmaceutów, którzy są zatrudnieni przez aptekę, która działa z zarejestrowanych lokali aptecznych w ramach praw lokalnych i/lub unijnych.

2.2 Powiadomimy Cię, która apteka została wyznaczona do wydawania Twojego leku.


2.3 Wszyscy zarejestrowani farmaceuci są związani kodeksami etyki zawodowej i postępowania. Możesz uzyskać dostęp do tych zasad postępowania zawodowego, odwiedzając GPhC pod adresem www.pharmacyregulation.org lub równoważne źródło w Twoim regionie.

 1. Nasze zobowiązanie wobec klienta

Każda z naszych aptek zobowiązuje się do:

 1. wzięcia odpowiedzialności zawodowej za każdego pacjenta, który korzysta z usług aptekarskich w taki sam sposób, jak farmaceuta przy osobistej wizycie w aptece.
 2. zapewnienie profesjonalnej i przejrzystej usługi, która jest zgodna ze wszystkimi obowiązującymi wytycznymi wydanymi przez krajowe organy regulacyjne i / lub Unię Europejską;
 3. wydania leków tylko wtedy, gdy w ich profesjonalnej opinii leży to w najlepszym interesie pacjenta, aby otrzymać żądany lek i, w związku z tym, odmówić wydania recepty, gdy uważają, że ​​w najlepszym interesie pacjenta jest otrzymanie leków po osobistej wizyty u lekarza; i
 4. podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków w celu ochrony danych osobowych pacjentów, jak opisano w części 1 niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności.

 

 1. Zobowiązania przy korzystaniu z usług aptekarskich

Jako pacjent, klient  zobowiązuje się:

 1. odpowiedzieć na wszystkie pytania w sposób prawdziwy i pełny;
 2. nie rejestrować się więcej niż jeden raz na stronie lub w Aplikacji;
 3. nie rejestrować ani wypełniać kwestionariusza w imieniu nikogo innego niż Ty;
 4. przestrzegać zaleceń podanych dla każdego z Przepisanych Leków. W przypadku, gdy nie będziesz pewny(a) co do sposobu przyjmowania jakichkolwiek Leków na Receptę, skontaktuj się ze stroną i nie stosuj Leku na Receptę, dopóki nie otrzymasz od nas wystarczających informacji i zrozumiesz prawidłowe instrukcje;
 5. do zaakceptowania naszej decyzji, kiedy nasi lekarze uznają, że w twoim najlepszym interesie jest wydanie recepty po osobistej konsultacji z lekarzem.  
 6. powiadomienie lekarza o Przepisanych Lekarstwach. Zawsze oferujemy serwis powiadamiania Twojego lekarza o Lekarstwach, które przepisaliśmy, jeśli odrzucisz naszą ofertę, musisz sam(a) powiadomić swojego lekarza.  zgłosić się do lekarza. Jeśli zdecydujesz się nie powiadamiać swojego lekarza o Przepisanych Lekach, ważne jest, aby zachować rejestr Przepisanych Leków. Należy jednak pamiętać, że w sytuacjach awaryjnych może być konieczne skontaktowanie się z pracownikiem opieki zdrowotnej, służbami socjalnymi lub służbami ratowniczymi bez Twojej zgody, nawet jeśli odrzuciłeś(aś) nasza oferę kontaktowania się z lekarzem;
 7. upewnienie się, że  nikt poza klientem nie ma dostępu do żadnego z Leków na receptę;
 8. upewnienie się, że wszystkie Leki na receptę nie są używane po upływie terminu ważności; i
 9. poinformowania nas za pośrednictwem witryny, jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane związane z wszelkimi Lekami na receptę lub jeśli uważasz, że żaden z Przepisanych Leków nie jest skuteczny.

 

 1. Nasza odpowiedzialność wobec klienta

NALEŻY ZWRÓĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA TĘ KLAUZULĘ ORAZ OGRANICZENIA NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W JEJ RAMACH.

5.1 Przyjmujemy odpowiedzialność kliniczną wobec wszystkich naszych pacjentów w najszerszym zakresie wymaganym przez prawo, za te aspekty świadczenia usług aptecznych, które są pod naszą kontrolą. Nie ponosimy odpowiedzialności za aspekty usług aptecznych pozostające poza naszą kontrolą.

5.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub szkody (w wyniku zaniedbania lub w inny sposób), jeżeli:

 1.   nie naruszamy prawnego obowiązku naszej opieki nad Toba;
 2.   straty lub szkody nie są racjonalnie przewidywalnym skutkiem takiego naruszenia; lub
 3.   wszelkie straty, szkody lub zwiększone ryzyko utraty lub uszkodzenia wynikają z naruszenia przez użytkownika niniejszego Regulaminu.

5.3 W szczególności nie jesteśmy odpowiedzialni za:

 1. utratę lub uszkodzenie spowodowane przez podanie niedokładnych lub niekompletnych informacji;
 2. straty związane z Twoim stanem emocjonalnym, w tym, ale nie tylko, uczucie wstydu;
 3. utratę dochodów lub przewidywane zysków;
 4. utratę możliwości;
 5. utratę dobrego imienia lub szkody w reputacji;
 6. straty poniesione przez osoby trzecie; lub
 7. za jakiekolwiek pośrednie, następcze, szczególne szkody wynikające z korzystania z usługi, niezależnie od formy działania.

5.4 Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyklucza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane przez nasze zaniedbanie lub oszustwo lub fałszywe przedstawienie.

5.5 Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wpływa na prawa ustawowe klienta.

5.6 Nasza maksymalna odpowiedzialność za niewydanie klientowi Leku na receptę, do czego jesteśmy prawnie zobowiązani, ogranicza się do zwrotu kwoty za ten lek zapłaconej przez klienta.

 1. Umowa wiążąca

Żadne żądanie wydania Recepty nie będzie wiążące dopóki nie potwierdzimy zamówienia. Nasz profesjonalny kod postępowania i ograniczenia prawne mogą limitować liczbę produktów, które my lub nasi partnerzy mogą Ci dostarczyć, a zatem nie mamy obowiązku dostarczania ilości przekraczających dozwolony maksymalny poziom, i pobierzemy opłatę tylko za dostarczone produkty. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia jakiejkolwiek prośby o wydanie Recepty.

 1.      Prawo anulowania

Rozpoczniemy realizację Recepty po jej otrzymaniu. Jeśli chcesz anulować prośbę o wydanie Recepty powinieneś(aś) niezwłocznie nas o tym powiadomić za pośrednictwem strony. Jeśli zaczęliśmy świadczyć usługę apteczną, nie będziesz miał prawa anulować zamówienia.

 1.      Weryfikacja recepty

Po otrzymaniu recepty, zweryfikujemy ją z informacjami podanymi przez klienta w momencie złożenia zamówienia. W przypadku, gdy informacje nie zgadzają się z tymi z oryginalnego zamówienia będziemy próbowali się z Tobą skontaktować za pośrednictwem danych kontaktowych podanych przy rejestracji. Jeżeli nie będziemy się w stanie z Tobą skontaktować i wydać Przepisanego Leku, rezerwujemy prawo do zwrócenia Ci recepty.

 1.      Niedostępność lub nieadekwatność produktów

Jeśli którykolwiek z artykułów na Receptę jest niedostępny lub nie jest odpowiedni do wydawania przez Aptekę, spróbujemy się z Tobą skontaktować korzystając z informacji podanych przez klienta podczas rejestracji.

 1.   Powiadamianie o błędach

Powinieneś sprawdzić zgodność dostarczonego leku z tym na Recepcie zaraz po otrzymaniu leku. Jeśli uważasz, że mogło dojść do błędu podczas wydawania leku, powinieneś niezwłocznie powiadomić nas o tym, za pośrednictwem strony i nie przyjmować lub stosować żadnego z produktów.

 1.   Ostrzeżenie

Należy sprawdzić wszystkie dostarczone produkty i nie należy przyjmować żadnych leków na receptę, które prawdopodobnie zostały naruszone, lub które mogły zostać pominięte. Niewywiązanie się z tego ostrzeżenia może poważnie uszkodzić Twoje zdrowie

 1.   Płatność i zwroty

12.1 Podając nam dane karty płatniczej, klient potwierdza, że ma prawo do korzystania z niej i upoważnia nas lub naszego dostawcę usług płatniczych do pobrania opłaty w całości za przedmioty w zamówieniu,  dostawę, pakowanie oraz inne należności związane z tymi. Zwroty, w stosownych przypadkach, będą realizowane tylko za pośrednictwem użytej bramki płatniczej (np. PayPal) i / lub karty użytej do zapłaty.

12.2 Ustawa o prawach konsumentów z 2015 r. upoważnia Cię do ubiegania się o zwrot wadliwych towarów w ciągu 30 dni od ich otrzymania. W niektórych przypadkach możemy zaproponować bezpłatną wymianę towaru: jeśli pierwszy dostarczony produkt okaże się uszkodzony, możesz w tym miejscu zażądać zwrotu kosztów, która obejmuje koszt produktu oraz przesyłki. Jeśli zauważysz, że którekolwiek z przedmiotów, które zamówiłeś jest uszkodzony, poinformuj nas o tym jak najszybciej za pośrednictwem strony.

12.3 Twoja opłata zostanie zwrócona po otrzymaniu zwróconych przedmiotów. Zwroty są zapisywane na oryginalną kartę, którą zapłacono, czas uzyskania zwrotu może zająć  5-7 dni roboczych w zależności od użytej karty.

12.4 Zwrócimy wszelkie opłaty za dostawę produktów zwróconych w całości. Niestety nie zwracamy kosztów za częściowo zwrócone zamówienie.

12.5 Niestety, nie można zwracać Leków na Receptę, ani niczego ze złamaną plombą higieniczną.  Masz prawo do racjonalnego sprawdzenia przedmiotów, tak jak w sklepie, ale nie możesz zwrócić rzeczy, które zostały użyte, chyba że zwracasz je, ponieważ są uszkodzone lub wadliwe.

Część 4 - Regulamin świadczenia usług logistycznych / kurierskich

Usługi kurierskie są świadczone przez Parcelxpert Ltd. Korzystając z usług aptecznych potwierdzasz, że zapoznałeś się z dodatkowymi warunkami określonymi w niniejszej 4 niniejszego Regulaminu rozumiesz i zgadzasz się być prawnie z  nimi związany.

Jeśli nie zgadzasz się z dodatkowymi warunkami określonymi w części 4 niniejszego Regulaminu, nie powinieneś(aś) korzystać z Usług Kurierskich.

 1. Definicje

Terminy stosowane w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

(a) " Przesyłka " oznacza wszelkie przedmioty, które są, mogą być lub mają być odebrane przez nas z Apteki w celu dostarczenia do dowolnego odbiorcy w dowolnym miejscu.

(b) " Uszkodzona przesyłka " oznacza Przesyłkę, która nie jest już w stanie, w którym została przez nas odebrana lub która stwarza lub może stwarzać zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.

(c) " Punkt odbioru" oznacza adres Apteki, z której Przesyłka jest przez nas odebrana.

(d) " Punkt dostawy " oznacza adres, pod który Przesyłka jest przez nas dostarczona.

(e) " Wyjątkowe ryzyko " oznacza:

(i) wojnę, inwazję, akt obcego wroga, działań wojenne (czy wojna została zadeklarowana, czy nie), wojna domową, rebelię, rewolucję, powstanie wojskowe lub niezgodne z prawem,  łup, sankcje, i / lub

(ii) promieniowanie jonizujące lub skażenia radioaktywne pochodzące z jakiegokolwiek paliwa jądrowego lub jakichkolwiek odpadów radioaktywnych, lub ze spalania paliwa jądrowego i / lub

(iii) radioaktywne, toksyczne, wybuchowe lub inne niebezpieczne lub wywołujące zakażenia właściwości jakiejkolwiek instalacji nuklearnej, reaktora albo innego zestawu jądrowego lub ich nuklearnego składnika i / lub

(iv) Fale ciśnienia spowodowane przez samoloty i inne pojazdy lotnicze poruszające się z prędkością dźwięku lub szybszą, i / lub

(v) brak lub usterki opakowania użytego do Przesyłki

(f) " Zamówienie" oznacza podsumowanie zamówienia wyświetlanego w trakcie procesu zamawiania, potwierdzonego w  e-mailu z potwierdzeniem, który jest wysyłany po zaakceptowaniu zamówienia.

 1.   Nasze obowiązki

2.1 Zobowiązujemy się świadczyć Usługę Kurierską w zamian za opłatę według stawki wyznaczonej przy składaniu Zamówienia Serwisowego oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.2 Mamy prawo wprowadzania jakichkolwiek zmian w Usłudze Kurierskiej, które są konieczne do zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa lub wymaganiami bezpieczeństwa, lub które nie mają istotnego wpływu na naturę lub jakość Usług Kurierskich, powiadamiamy Cię o wszelkich zmianach.

2.3 Gwarantujemy, że Usługa Kurierska będzie wykonana z należytą starannością i umiejętnościami.

2.4 Jeśli Usługa Kurierska nie zostanie przeprowadzona z należytą starannością, klient może ubiegać się o jej  powtórzenie lub naprawienie.

 1.   Odbiór osobisty i dostawy

3.1 Podejmiemy jedną próbę dostarczenia Przesyłki w normalnych godzinach pracy. Jeśli nie będziemy w stanie otrzymać dowodu dostawy w Punkcie Dostawy, zwrócimy przesyłkę do naszego magazynu i zostawmy prośbę do odbiorcy przesyłki o kontakt z nami w celu ustalenia  alternatywnej metody dostawy do Punktu Dostawy. Jeśli nie skontaktujesz się z nami, aby umówić się na alternatywną dostawę w ciągu 3 dni, zwrócimy przesyłkę do Apteki na koszt klienta (taki koszt zostanie zwolniony przed dostarczeniem przesyłki do klienta).

3.2 Jeśli uważamy, że Przesyłka została uszkodzona i nie może zostać dostarczona, ponieważ jest, lub w naszym mniemaniu może być niebezpieczna lub szkodliwa, zastrzegamy sobie prawo do pozbycia się  uszkodzonej przesyłki.

 1.   Nasza odpowiedzialność wobec klienta

NALEŻY ZWRÓĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA TĘ KLAUZULĘ ORAZ OGRANICZENIA NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W JEJ RAMACH.

4.1 Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie będzie naruszać praw klienta wynikających z Ustawy o Prawach Konsumenckich z 2015 r.

4.2 Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza ani nie wyklucza naszej odpowiedzialności za:

(a) śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych przez nasze zaniedbania; lub

(b) oszustwo lub fałszywe przedstawienie.

4.3 Jako odpowiedzialna firma  będziemy świadczyć Usługi Kurierskie w sposób profesjonalny z odpowiednim poziomem umiejętności i opieki. Jednakże pomimo naszych starań może dojść do uszkodzenie Przesyłki i w takich okolicznościach, nasza odpowiedzialność zostanie ograniczona w sposób określony w niniejszym Regulaminie. Uzasadnienie tego ograniczenia jest następujące:

(a) wartość Przesyłki i kwota potencjalnej straty dla klienta, która mogłaby powstać, jeśli przesyłka zostanie uszkodzona lub utracona, nie jest łatwa do oszacowania. Natomiast w wielu przypadkach jest to niemożliwe.

(b) potencjalna kwota szkody, którą klient poniósł lub przypuszcza, że poniósł, może być niewspółmierna do sumy, którą możemy w uzasadniony sposób od klienta oczekiwać za świadczenie Usługi Kurierskiej;

(c) nie jesteśmy w stanie wykupić ubezpieczenia, które byłoby gwarancją nieograniczonej rekompensaty za naszą pełną potencjalną odpowiedzialność wobec wszystkich naszych klientów, a nawet gdyby takie ubezpieczenie istniało, byłoby znacznie taniej, gdyby klient sam nabył takie ubezpieczenie.  

(d) chcemy utrzymać koszty świadczenia Usług na jak najniższym poziomie;

(e) w związku z powyższym ograniczamy naszą odpowiedzialność za szkody lub straty, do poziomu, który uważamy za uzasadniony naszym niskimi kosztami za świadczenie Usług Kurierskich

(f) w niniejszym Regulaminie szkoda poniesiona przez klienta odnosi się do wszelkiej szkody poniesionej przez Użytkownika (w tym utratę lub uszkodzenie Przesyłki oraz wszelkie inne straty, niezależnie od tego, czy przewidziane przez Ciebie lub nas) jakkolwiek strata ta powstanie, dopóki jest to spowodowane naszym zaniedbaniem, naruszeniem obowiązków lub innym czynem lub zaniedbaniem (które obejmuje jakiekolwiek celowo niezgodne z prawem działanie lub zaniedbanie) oraz wszelkie naruszenia niniejszym Regulaminie lub jakichkolwiek postanowień wynikających z ustawy (w stosownych przypadkach);

(g) staramy się rozstrzygać wszelkie zgłoszenia i roszczenia w sposób szybki i sprawiedliwy, abyśmy mogli tego dokonać w najskuteczniejszy sposób ważne jest, aby rozpocząć dochodzenie jak najszybciej jak to możliwe, na tej podstawie czas na zgłoszenie szkody  określony w niniejszym Regulaminie musi być zastosowany aby zapewnić, że takie dochodzenia będzie przeprowadzone w sposób sprawiedliwy.

Zakres naszej odpowiedzialności

4.4   Ponosimy odpowiedzialność jedynie za szkody lub straty wobec klienta, jeśli zostały one spowodowane przez nasze zaniedbanie, naruszenie obowiązków lub inne niewłaściwe działanie,  z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszej klauzuli 4;

4.5   Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty (w tym między innymi utratę zysków lub utratę dobrej woli) lub za jakiekolwiek inne szczególne lub pośrednie straty, koszty, szkody lub roszczenia, które nie powstały w wyniku naszego zaniedbania, złamania obowiązku lub innego niewłaściwego działania.

4.6   Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane przez nasze zaniedbanie, naruszenie obowiązków lub inne niewłaściwe działanie, które zostały naprawione przez Ciebie, chyba że uzgodniono to z nami i potwierdziliśmy naprawę.

Specjalne postanowienia

4.7 (a) W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone bezpośrednio lub pośrednio w wyniku któregokolwiek z Wyjętych Zagrożeń.

(b) Jeśli w dowolnym momencie nie będziemy w stanie wykonać lub opóźnimy wykonanie  Usługi Kurierskiej na skutek strajku, blokady, sporu w pracy, warunków pogodowych, zatorów komunikacyjnych, awarii mechanicznej lub przeszkód na drodze publicznej lub prywatnej lub autostradzie lub jakiejkolwiek innej przyczyny pozostającej poza naszą kontrolą, nie możesz mieć żadnych roszczeń odszkodowawczych do nas w związku z wszelkimi stratami, które mogłeś(aś) ponieść w ich wyniku ZAKŁADAJĄC ŻE opóźnienia spowodowane mechaniczną usterką jednego z naszych pojazdów, zostanie naprawione z minimalnym opóźnieniem.

(c) W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie lub niewłaściwe doręczanie spowodowane przez jakichkolwiek niedoskonałości lub niejednoznaczności w adresowaniu przesyłki i zgadzasz się być odpowiedzialny za zapewnienie, że takie etykietowanie jest jasne i jednoznaczne.

Zaniedbanie popełnione przez klienta

4.8 Jeśli nasze wykonanie jakiegokolwiek z naszych obowiązków wynikających z niniejszym Regulaminie zostało uniemożliwione lub opóźnione w wyniku jakiegokolwiek działania lub zaniedbania po Twojej stronie  lub zaniechania wykonania jakiegokolwiek istotnego obowiązku ( "Zaniedbanie klienta"):

(a) przysługuje nam (bez ograniczenia naszych innych praw lub środków zaradczych) prawo do zawieszenia świadczenia Usług dostawy do czasu usunięcia Zaniedbania klienta i będziemy mieli prawo polegać na Zaniedbaniu klienta, jeśli Twoje Zaniedbanie uniemożliwia lub opóźnia nasze działanie lub zobowiązania;

(b) nie ponosimy odpowiedzialności za koszty i straty, które wynikają bezpośrednio lub pośrednio z naszego zaniedbania lub opóźnienia w realizacji jakichkolwiek zobowiązań; i

(c) na podstawie pisemnego zawiadomienia powinieneś nam zwrócisz wszelkie koszty lub straty poniesione przez nas, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z Zaniedbania klienta

 1.   Przewóz międzynarodowy

5.1 Jeśli będziemy proszeni o odebranie lub dostarczenie Przesyłki do kraju spoza Wielkiej Brytanii, nasza odpowiedzialność (z zastrzeżeniem klauzuli 4.2) będzie regulowana przez odpowiednie postanowienia Konwencji o Umowie o Międzynarodowym Przewozie Towarów Drogą określoną w harmonogramie do Ustawy o Przewozie Drogowym z 1965 (z późniejszymi zmianami) ( " Rozporządzenia w sprawie CMR " ), a w szczególności artykułu 17 i dalej, postanowienia te zostaną włączone do niniejszym Regulaminie i będą stosowane w miejscach niespójnych w niniejszym Regulaminie. Możemy dostarczyć kopie tych postanowień na żądanie, jednak nawet bez dostarczenia kopii, będą Państwo zobowiązani do zapoznania się z tym Regulaminem.

5.2 Jeśli przewóz  Przesyłki odbywa się drogą lotniczą i obejmuje zatrzymanie się w kraju innym niż kraj wyjścia, Konwencja Montrealska z późniejszymi zmianami jest ogólnie stosowana do tej części przewozu, która ma miejsce w powietrzu, a w szczególności nasza maksymalna odpowiedzialność w odniesieniu do utraty lub uszkodzenia takiej przesyłki podczas podróży lotniczych ogranicza się do kwoty określonej w Konwencji Montrealskiej (mianowicie 1 870 GBP na tonę ciężaru brutto (tzn. łącznie z jakimikolwiek opakowaniem) Przesyłki).

5.3 Nie ponosimy odpowiedzialności za lokalne opłaty celne, podatki od importu, cło lub podobną opłatę wniesioną za przewóz i / lub doręczenie jakiejkolwiek Przesyłki, użytkownik powinien upewnić się, czy któraś z tych należności zostanie należna, a Jeśli tak w jakich ilościach, przed wypełnieniem zamówienia z nami. Jeśli takie należności wyniknie w ramach naszego przewozu i / lub doręczenia Przesyłki w Twoim imieniu zostaniemy obciążeni jakimikolwiek kosztami, zgadzasz się zwrócić nam wszelkie koszty w całości w ciągu 7 dni od dnia naszego żądania.

 1.   Roszczenia i Zwroty

6.1 W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, chyba że powiadomisz nas za pośrednictwem strony w obrębie:

(a) 14 dni od doręczenia Przesyłki w przypadku uszkodzenia całości lub części Przesyłki lub utraty części Przesyłki; i

(b) we wszystkich innych przypadkach (w tym, ale nie wyłącznie, utratę całej Przesyłki) w ciągu 28 dni od daty odebrania przez nas Przesyłki.

6.2 Zwroty mogą zostać wydane według naszego uznania i zgodnie z definicjami usług udostępnionymi w momencie dokonywania płatności.

6.3 Jeśli zwrot będzie się należał, zostanie on zwrócony według metody płatności pierwotnie użytej przy płaceniu za zamówienie.

6.4 Zwroty mogą zostać zrealizowane tylko na rzecz kontrahenta, który złożył zamówienie.

6.5 Refundacje nie będą oferowane na wypadek strat.

6.6 Prośbę o zwroty należy składać w ciągu 28 dni od daty złożenia zamówienia.

7   Rekompensata

Klient wyraża zgodę na wypłacenie nam rekompensaty za wszelkie straty lub zobowiązania, które możemy ponieść w wyniku utraty lub niemożności dostarczenia Przesyłki spowodowane nieodpowiednim lub niejednoznacznym oznakowaniem Przesyłki w wyniku podania przez klienta nieprawidłowych informacji.

 1.   Opłata

8.1 Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty wszystkich należności związanych z Usługą Kurierską świadczoną przez nas zgodnie z Regulaminem płatności określonymi w Zamówieniu.

8.2 W przypadku, gdy świadczenie jakiejkolwiek Usługi Kurierskiej oznacza dostarczenie Przesyłki w dniach wolnych od pracy lub w święta,zastrzegamy sobie prawo do pobrania rozsądnej opłaty dodatkowej za wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez nas w wyniku takiego wymogu.

8.3 Wszystkie opłaty określone fakturą lub w zamówieniem serwisowym są wyłączone z obowiązującego podatku od wartości dodanej, który zostanie dodany do sumy należnej do zapłaty przez klienta.

 1. Zobowiązanie klienta

9.1 Klient zobowiązuje się do:

(a) podania w zamówieniu kompletnych i dokładnych danych;

(b) współpracy z nami w sprawach dotyczących świadczenia Usług Kurierskich;

(c) umożliwienia nam dostępu do mieszkania, pomieszczeń biurowych i innych obiektów, które są Punktem Dostawy i upewnić się, że dostęp do tych pomieszczeń nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa naszego kuriera; i

(d) dostarczenia nam informacji i materiałów, których możemy w sposób uzasadniony wymagać, aby dostarczyć Usługę kurierską oraz zapewnienia, że takie informacje są dokładne we wszystkich istotnych aspektach.

9.2 Klient potwierdza, że rozumie, że wszystkie przesyłki powinny być przyjęte w Punkcie Dostawy, a odbiorca jest zobowiązany do odbioru Przesyłki oraz do dostarczenia dowódu doręczenia Przesyłki przez nas. Klauzula 9.2 nie obowiązuje, jeżeli taki odbiór jest otrzymywany w wyniku oszustwa, zmowy lub nieuczciwości ze strony naszego kierowcy.

 

Nie znaleziono szukanej frazy. Przejdź do listy wszystkich leków klikając ten link.