522,00 zł

Kiedy stosuje się najniższą dawkę leku Spedra 50 mg?

Tabletkę tę zaleca się mężczyznom z zaburzeniami wzwodu (dawniej zwanymi impotencją), gdy podejrzewa się u nich wrażliwość na średnią i najwyższą dawkę leku lub jeśli po zastosowaniu wyższych dawek pojawiły się łagodne skutki uboczne.

Pacjentom, których stan zdrowia jest dobry (oprócz zaburzeń erekcji) oraz którzy nie przyjmują innych preparatów mogących wchodzić w interakcje z lekiem Spedra, producent leku zaleca dawkę 100 mg. Lekarz może jednak zmniejszyć tę dawkę do 50 mg, jeśli uzna to za odpowiednie.

Składając po raz pierwszy zamówienie na ten lek w naszej aptece Treated.com, zalecamy kupno leku Spedra w dawce 50 mg.

Czy Lek Spedra 50 mg działa skutecznie?

Dawka 50 mg leku Spedra powinna wywoływać erekcję pozwalającą na odbycie zadowalającego stosunku tak samo jak średnia dawka tego leku.

W testach klinicznych przeprowadzonych wśród ogólnej populacji cierpiącej na zaburzenia erekcji (tzn. wśród mężczyzn, którzy nie chorują na cukrzycę i nie przeszli radykalnej prostatektomii oszczędzającej unerwienie po obu stronach gruczołu), obliczono średnią wartość procentową podjętych prób współżycia zakończyła się sukcesem. Wyniki są następujące:

  1. po zażyciu dawki 50 mg, powodzeniem zakończyło się 47% prób,
  2. po zażyciu dawki 100 mg, powodzeniem zakończyło się 58% prób,
  3. po zażyciu dawki 200 mg, powodzeniem zakończyło się 59% prób.

Najniższa dawka może być też zalecona mężczyznom, u których średnia dawka wywołała zbyt silny efekt.  W takich przypadkach, dawka 50 mg powinna być wystarczająca, aby osiągnąć zadowalającą erekcję, podobnie jak po zażyciu średniej dawki.

Jeżeli Spedra 50 mg nie działa z jakiegokolwiek powodu, należy zgłosić się do swojego lekarza, który ponownie zbada stan chorego i dobierze leczenie.

Jak wybrać właściwą dawkę leku Spedra?

Zależy to od leków stosowanych wcześniej i ich skuteczności.

Jeżeli mężczyzna nie cierpi na inne stany chorobowe, które mogą wykluczać stosowanie leku Sprdra i chce przyjąć lek po raz pierwszy, z reguły lekarz wypisuje dawkę 100 mg.

Składając pierwsze zamówienie na ten lek w naszej aptece Treated.com, radzimy na początek kupić lek Spedra w dawce 50 mg. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, ogólną zasadą jest przyjmowanie najniższej dawki leku, która wywołuje oczekiwany efekt. Jeżeli Spedra 50 mg nie działa właściwie, ale tolerancja leku jest dobra, lekarz może przepisać wyższą dawkę.

Natomiast w sytuacji, w której Spedra 100 mg wywołała zadowalającą erekcję, ale towarzyszyły jej łagodne efekty uboczne, lekarz może zmniejszyć dawkę do 50 mg.

Przykładami łagodnych działań niepożądanych mogą być ból głowy lub zatkany nos.

Niższą dawkę tabletek Spedra stosuje się w ten sam sposób, co wyższe dawki.

Szczegóły dotyczące stosowania Spedry znajdują się na stronie leku.

Ostatnia aktualizacja: :  20.05.2019